„Lidzbark – miejsca, ludzie, wydarzenia” – wystawa fotograficzna

Lidzbark-miejsca, ludzie, wydarzenia