Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztof Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku

„Lekcje po angielsku w LO w Lidzbarku”
Z inicjatywy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku, Doroty Sadowskiej oraz za zgodą Zarządu Powiatu Działdowskiego od roku szkolnego 2015/2016 uruchomiony zostanie nowy typ klasy – oddział z nauczaniem dwujęzycznym. Jest to klasa, w której proponuje się: zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego (6 godzin tygodniowo jako minimum), dwa przedmioty nauczane w języku angielskim – geografia oraz historia i społeczeństwo, możliwość zdawania egzaminu maturalnego w języku angielskim z wybranych przedmiotów, regularny kontakt
z rodzimymi użytkownikami języka. Ponadto szkoła ma obowiązek zorganizowania dla uczniów tej klasy wymiany międzynarodowej.
Do klasy dwujęzycznej mogą uczęszczać uczniowie – absolwenci gimnazjum, którzy uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu językowego (z języka angielskiego), który wykaże biegłość uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie B1
w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych. Test przeprowadzony zostanie w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku,
ul. Garbuzy: 23 czerwca 2015 r. o godz. 9:00.
Jak podaje dyrektor szkoły podstawowym celem kształcenia w oddziałach dwujęzycznych jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w mowie i piśmie, co zakłada wysoką skuteczność w komunikacji i poprawność językową.
Liceum w Lidzbarku posiada odpowiednie warunki lokalowe i kadrowe, aby wprowadzić taki oddział do oferty na nowy rok szkolny. Właśnie w tym roku nauczyciel języka angielskiego kończy studia nadające kwalifikacje do nauczania geografii w języku angielskim. Dodatkowa oferta Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku przynieść może wymierne korzyści uczniom takiej klasy, ponieważ w ramach bezpłatnego systemu edukacji mogą uzyskać poziom biegłości w języku angielskim zbliżony do C1
w sześciostopniowej skali biegłości językowej. Daje to znaczny atut na rynku pracy oraz ułatwia sprawne funkcjonowanie w wielojęzycznych współczesnych społecznościach.
Na podania gimnazjalistów czekają w LO w Lidzbarku od 11 maja do 22 czerwca 2015 roku.
Pełna oferta LO w Lidzbarku na rok szkolny 2015/2016 przedstawia się następującą :

Klasa prawno – dziennikarska

język polski oraz 2 przedmioty do wyboru spośród przedmiotów humanistycznych

Zajęcia dodatkowe*:

– Małe formy dziennikarskie

– Warsztaty teatralne

-I język obcy: j. angielski,

– II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki.

30 miejsc
Klasa politechniczna

1.       Matematyka oraz 2 przedmioty do wyboru spośród przedmiotów przyrodniczych

2.       Zajęcia dodatkowe*:

– Elementy biochemii

– I język obcy: j. angielski,

– II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki.

30 miejsc
Klasa akademicka

Rozszerzenia z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych (3 do wyboru)

– I język obcy: j. angielski,

– II język obcy (do wyboru): j. rosyjski, j. niemiecki.

30 miejsc
Oddział dwujęzyczny – język angielski

Przedmioty nauczane w języku angielskim:

Geografia w I klasie zakres podstawowy

Geografia w II i III klasie zakres rozszerzony

Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający w klasie II i III

Pozostałe przedmioty rozszerzone do wyboru przez ucznia

– I język obcy: j. angielski,

– II język obcy: j. niemiecki

24 miejsca

 

 

Kontakt:

ul. Garbuzy 20
Lidzbark 13-230

Telefon: 23-6961318
http://lolidzbark.cba.pl/