Tuż przy drodze wojewódzkiej 544 między miejscowościami Wysoka i Gródki na 47 kilometrze dzięki staraniom WPK udało się utworzyć miniparking oraz tablice informacyjne przy niezwykłym, mało znanym wśród lokalnej społeczności zabytku. Jest to zespół pięciu kurhanów, jeden z bardziej ciekawszych, zaliczanych do największych zachowanych budowli tego typu w północnej Polsce. Kurhany zwane także „grobami olbrzymów” powstały około szóstego wieku przed naszą erą. WPK poszukując bogatszej oferty dla turystów zdecydował się podjąć trudy zdobycia wymaganych zgód i zezwoleń na pokazanie szerszej społeczności tego zabytku, wychodząc z założenia, że świadomy turysta to dodatkowy strażnik, który na bieżąco informuje o nieprawidłowościach w terenie. Źródło: Welski Park Krajobrazowy