„Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy” – spotkanie z gimnazjalistami

Przygotowanie uczniów do wejścia w dorosłe życie zawodowe to jedno z zadań szkoły. Dlatego doradztwo edukacyjno-zawodowe jest integralną częścią szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Decyzja o wyborze zawodu jest bardzo ważna ponieważ to ona będzie miała ogromne znaczenie w dalszym życiu młodego człowieka. To właśnie zawód określa miejsce jednostki w społeczeństwie, przyjmowane przez nią systemy wartości, wzory zachowania, aspiracje i ambicje życiowe.

 

Z tej okazji, 4 maja w sali kinowej Domu Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku oraz firm oferujących praktyki odbyło się Wzięło w nim udział 6 klas III Gimnazjum z Lidzbarka oraz uczniowie Gimnazjum z Dłutowa. Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy i niezbędnych informacji powalających na świadomy i racjonalny wybór dalszego kształcenia. W spotkaniu uczestniczyli prezesi oraz przedstawiciele okolicznych firm: SE-DA, Skórpol, Color-Bet, Relax, Oristo, Wolność. Meblarska Spółdzielnia Inwalidów oraz dyrektorzy Gimnazjum w Lidzbarku i w Dłutowie, dyrektor ZS w Lidzbarku Andrzej Piątkowski, a także kierownik filii Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Węglewski. Prelekcję wygłosiła dr Danuta Oleksiak, konsultant ds. przedmiotów zawodowych z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, która przedstawiła zgromadzonym, dlaczego warto wybrać Szkołę Zawodową.