Kościół p.w. św. Wojciecha to najstarszy zachowany obecnie lidzbarski kościół. Wzniesiono go w 1752 r. na fundamentach wcześniejszego, drewnianego kościoła, który spłonął. Murowana świątynia p.w. św. Wojciecha na przestrzeni lat ulegała wielokrotnemu zniszczeniu m.in. w czasie kampanii napoleońskiej w 1806 r., podczas  I wojny światowej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej czy w sierpniu 1920 r. Nie oszczędziła jej także II wojna światowa. Wyposażenie barokowe pochodzi z XVIII w. Warto zwrócić uwagę m.in. na rzeźby św. Pawła, św. Piotra   i św. Wojciecha w ołtarzu głównym. Od 2004 r. w kościele znajdują się relikwie św. Wojciecha.