Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku w sprawie nadania statutu Sołectw

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku w sprawie nadania statutu Sołectw: Adamowo, Bełk, Bryńsk, Nick, Ciechanówko, Cibórz, Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Jamielnik, Jeleń, Klonowo, Kiełpiny, Koty, Miłostajki, Marszewnica, Nowy Dwór, Nowy Zieluń, Słup, Tarczyny, Wlewsk, Wąpiersk, Wawrowo, Zalesie, Zdrojek.

Pełna treść Zarządzenia oraz załączniki znajdują się poniżej.