Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030”

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Lidzbark, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, Gminy Grodziczno, Górzno, Lubowidz, Płośnica, Rybno i ich związki, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 03 stycznia 2022 r. Pełna treść projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030” oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 29 listopada 2021 r., na stronie internetowej Lidzbarka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku (http://bip.lidzbark.pl).