Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark na lata 2015-2022

W poniedziałek 6.07. oraz w czwartek 9.07. odbyły się konsultacje społeczne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Lidzbark dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego naszej gminy w latach 2015-2022.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnej wizji Gminy oraz wyznaczenie celów i pomysłów, które będzie można realizować w nowym okresie programowania. Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu Strategii, która następnie zostanie poddana konsultacjom społecznym.

2015.07.06 - Szkolenie - strategia (4)-p DSC_0834-p DSC_0836-p DSC_0838-p