Konkurs „Ozdoba Bożonarodzeniowa”

W czwartek, 8 grudnia w galerii „Nowa Przestrzeń” przy Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury w Lidzbarku, odbył się Miejsko – Gminny konkurs plastyczny„Ozdoba Bożonarodzeniowa”. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników; w wypełnionych po brzegi pomieszczeniach galerii twórczo rywalizowali ze sobą uczniowie  szkół podstawowych z Miasta i Gminy Lidzbark przygotowując prace w dwóch kategoriach wiekowych:  klas I – III i IV – VI. Celami konkursu były: umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, popularyzacja rodzimych tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, oraz – co niemniej ważne – nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Powstałe w ciągu dwóch godzin  prace plastyczne były oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: poziom artystyczny, oryginalność, pomysłowość, pracochłonność; a także to, w jaki sposób wytwory rękodzielnicze nawiązują formą do polskich artystycznych tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 11 grudnia podczas, organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, Jarmarku Bożonarodzeniowego. Nagrody wręczyli Burmistrz Lidzbarka – Maciej Sitarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lidzbarku – Beata Piątkowska, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – Katarzyna Borowska, Koordynator konkursu ze Szkoły Podstawowej – Magda Zawacka. Najciekawsze prace można oglądać na wystawie pokonkursowej  w MGOK  do końca grudnia 2016r.

Organizatorami konkursu oraz odpowiedzialnymi za jego przebieg byli:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. W imieniu organizatorów serdeczne dziękujemy Dyrektorowi ZASiP – Zygmuntowi Osmańskiemu za sprawne zorganizowanie dowozu dzieci ze Szkół  wiejskich na konkurs.

Jury w składzie:

Przewodnicząca – Iwona Gontowska – Rychcik, Justyna Jerchewicz, Joanna Gawrisch oraz Zygmunt Mężykowski przyznało nagrody:

Kategoria klasy I – III

I miejsce    – Amelia Wardowska     – Szkoła Podstawowa w Lidzbarku
II miejsce  – Martyna Rynkowska    – Szkoła Podstawowa w Dłutowie
III miejsce – Wiktoria Świątek         – Szkoła Podstawowa w Dłutowie
III miejsce – Lena Karpińska            – Szkoła Podstawowa w Bryńsku

Wyróżnienie – Maria Kułakowska      – Szkoła Podstawowa w Dłutowie ( Biblioteka)
Wyróżnienie – Nikola Wielgoszyńska – Szkoła Podstawowa w Kiełpinach
Wyróżnienie – Kinga Czarnecka         – Szkoła Podstawowa w Lidzbarku

Kategoria klasy IV – VI

I miejsce – Mateusz Rynkowski   – Szkoła Podstawowa w Dłutowie
II miejsce – Julia Mieczławska    – Szkoła Podstawowa w Lidzbarku
II miejsce – Amelia Szulc            – Szkoła Podstawowa w Słupie
III miejsce – Emilia Sowińska     – Szkoła Podstawowa w Lidzbarku

Wyróżnienie – Julia Rynkowska        – Szkoła Podstawowa w Bryńsku
Wyróżnienie – Katarzyna Kowalska  – Szkoła Podstawowa w Dłutowie ( Świetlica)
Wyróżnienie – Martyna Pawelska      – Szkoła Podstawowa w Bryńsku
Wyróżnienie – Dawid Malik               – Szkoła Podstawowa w Dłutowie