Konkurs na najpiękniejszy ogród wiejski

Głównym celem przedsięwzięcia pt „Ogród przyjazny Rodzinie i Turystom” jest wyłonienie najpiękniej zaaranżowanego przydomowego ogrodu w gospodarstwach rolnych oraz obiektach turystyki wiejskiej Warmii i Mazur.

Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza właścicieli gospodarstw oraz obiektów turystyki wiejskiej do udziału w IV edycji konkursu „Ogród przyjazny Rodzinie i Turystom”.

Warunkiem udziału jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z opisem ogrodu oraz czterech zdjęć przedstawiających zgłaszany obiekt z różnych perspektyw. W konkursie nie mogą brać udziału obiekty, których właściciele byli laureatami poprzednich trzech edycji.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, Sekcja WGD i Agroturystyki) lub pocztą elektroniczną na adres: k.podbielska@w-modr.pl. Szczegółowe informacje pod nr tel. 89 526 44 39 wewn. 49

Regulamin

karta zgłoszeniowa

Więcej: http://portal.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/4546-konkurs-na-najpiekniejszy-ogrod-wiejski