Konkurs kulinarny „Festiwal Swojskiego Jadła” w Lidzbarku

Zachęcamy do udziału w konkursie kulinarnym „Festiwal Swojskiego Jadła” dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalnej Grupy Działania w Ciechanowie: Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, Gospodarstw Agroturystycznych oraz osób fizycznych organizowanego przez Gminę Lidzbark, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie i Miejsko Gminny-Ośrodek Kultury w Lidzbarku.

Konkurs odbędzie się 28 sierpnia od godziny 14:00.

Celem konkursu jest wyszukanie oraz promocja potraw regionalnych, mogących stać się wizytówką obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalnej Grupy Działania w Ciechanowie; prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej obszaru Północnego Mazowsza. Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych, Stowarzyszeń i mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalnej Grupy Działania w Ciechanowie. Budowa więzi wśród lokalnej społeczności. Wymiana doświadczeń i przepisów.

Każdy uczestnik przygotowuje na konkurs: regionalne danie główne (potrawę wiodącą) oraz deser. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania potraw poza miejscem  rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez Komisję Konkursową, a także przez Uczestników Festiwalu. Po prezentacji potraw oraz dokonaniu oceny przez komisję, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową do 15 sierpnia 2021 roku na podany poniżej adres korespondencyjny:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku

ul. Sądowa 23

13-230 Lidzbark

Adres mailowy: mgok@lidzbark.pl

Szczegóły konkursy, wszystkie dokumenty konkursowe wraz z formularzami zgłoszeń dostępne w regulaminie załączanym poniżej.

Załączniki: