Koncert kolęd

W niedzielny wieczór 18 grudnia w Sali Widowiskowej lidzbarskiego ośrodka odbył koncert kolęd i pastorałek – wyjątkowe wydarzenie przedświąteczne, które wśród licznie zgromadzonej publiczności powołało nastrój radości i pokoju, a to za sprawą starannie przygotowanego oraz podanego z wyobraźnią repertuaru.

Specyfiką polskich kolęd i pastorałek jest ich podatność na różnorodne interpretacje oraz nowoczesne formy arażancyjne. Lidzbarski wieczór kolędowy wypełniły utwory w pełni trafiające w nastrój czasu, w większości o nowoczesnych aranżacjach (kompozycje stylizowane były głównie na brzmienia muzyki pop); znalazło się też miejsce dla ludowych pastorałek (jak chociażby „Hejże ino dyna dyna”), a także znanych piosenek świątecznych i zimowych. Pomimo różnorodości reperuarowej całość koncertu odznaczała się spoistością – a to głównie za sprawą wykonania poszczególnych utworów.

Wieczór kolędowy przygotowany został przez wokalistów lidzbarskiego ośrodka kultury oraz gości, którzy na co dzień współpracują z domem kultury w ramach Akademii Sztuki Ludowej. Wokalistom akompaniował specjalnie zaproszony kwartet z Lubawy składający się z muzyków popularnej (nie tylko w regionie) grupy No Makeup. Interesującym składnikiem wieczoru, który podkreślał zarazem jego bożonarodzeniowy nastrój, były wpisane w jeden z utworów słowa życzeń (bądź też swoistej modlitwy) wypowiedziane przez Katarzynę Borowską.

„Lidzbark na Święta” (bo tak zatytułowany był lidzbarski koncert) stanowił zakomite muzyczne przygotowanie do świątecznego nastroju, podkreślając zarazem jak wspaniałym rezerwuarem polskiej kultury są kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne.