Koncertowy Dzień Patrona

Szczególny nastrój towarzyszył tegorocznym obchodom Dnia Patrona. Postać św. Wojciecha stała się bliska nam wszystkim. Rada Miejska w roku 1997 roku podjęła uchwałę o ustanowieniu św. Wojciecha Patronem naszego miasta. 23 kwietnia 2004 r. w Lidzbarku odbyło się wprowadzenie do kościoła parafialnego relikwii św. Wojciecha. Msza Święta z udziałem wielu księży celebrowana była przez Ekscelencję ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Od trzech lat władze miasta traktują obchody Dni Patrona priorytetowo i powierzają to zadanie harcerzom. Dzięki inicjatywie burmistrza Macieja Sitarka i zaangażowaniu Hufca ZHP Lidzbark po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, które zgromadziło bardzo liczną publiczność.
Podczas zorganizowanego w Kościele pw. Św. Wojciecha koncertu zabrzmiało największe dzieło Jana Sebastiana Bacha – „Wariacje Goldbergowskie” w aranżacji na trio smyczkowe w składzie: Maja Kwiatkowska – skrzypce, Karalina Orsik-Sauter – altówka, Mat Kwiatkowski – wiolonczela.

Z całą pewnością osoby, które wzięły udział w koncercie opuściły mury świątyni zarażone miłością do muzyki klasycznej i bogatsze o niepowtarzalne wrażenia muzyczne i estetyczne.