KOMUNIKAT GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO


       Zgodnie z Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

                                                                                              Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                 / – / Maciej Sitarek