KOMUNIKAT Burmistrza Lidzbarka

Mieszkańcy Miasta i Gminy Lidzbark

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, który pociąga za sobą trudne warunki atmosferyczne, szczególnie zimno, staje się wyjątkowo niebezpieczny dla zdrowia osób ubogich i bezdomnych. Osoby te nie są najczęściej w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienie, posiłku, godnych i odpowiednich warunków bytowych.

Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych, dlatego tak istotne jest prawidłowe i skuteczne realizowanie zadań w zakresie  pomocy osobom bezdomnym, mających na celu udzielenie skutecznej pomocy osobom potrzebującym.

W związku z tym w ramach działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego  uruchomiono całodobową bezpłatną infolinię pod numerem telefonu 800 165 320, udzielającą informacji o możliwościach pomocy osobom bezdomnym. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku  udzielają informacji w przedmiotowej sprawie pod numerem telefonu 23 696-15-05 wew.126.