Kolejny rok szkolny rozpoczęty

SP Bryńsk

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Bryńsku, uczniów powitała nowa dyrektor szkoły Iwona Strungowska. Uczniowie wspólnie odśpiewali hymn państwowy, po czym wraz ze swoimi wychowawcami udali się do klas. Oprócz uczniów, w uroczystości udział wzięli m. in. burmistrz Maciej Sitarek, była dyrektor szkoły Lidia Skolmowska, radny Rady Miejskiej Michał Kwiatkowski, a także nauczyciele i rodzice.

SP KIEŁPINY

1 września w Szkole Podstawowej w Kiełpinach zabrzmiał pierwszy dzwonek i rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Na uroczystym apelu, poprzedzonym mszą świętą w kościele, spotkali się dyrektor szkoły, ks. Stanisław Rybarczyk, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice. Na początku pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich zebranych. Przedstawiła nauczycieli i pracowników szkoły, a także przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Uczniowie, pod kierunkiem pani Bożeny Ossowskiej przedstawili program artystyczny witający nowy rok szkolny. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

SP Słup

U progu nowego roku szkolnego Dyrektor Beata Kozłowska powitała wypoczętych i uśmiechniętych nauczycieli, dzieci i rodziców. Uśmiechnięte buzie to znak, że uczniowie są szczęśliwi z powrotu w mury szkolne. Podczas uroczystości pani Dyrektor zwróciła się rodziców, prosząc o życzliwość i wsparcie, na które i do tej pory zawsze mogliśmy liczyć. Zachęciła też rodziców do częstych odwiedzin w szkole i współpracy z wychowawcami i nauczycielami, gdyż takie działania będą z pewnością przynosić wymierne efekty na polu wychowania i nauki naszych uczniów.

Słowa zachęty popłynęły też w stronę nauczycieli, by nie tracili dotychczasowego zapału i odnosili sukcesy w pracy z dziećmi.

Po złożeniu życzeń pomyślnego roku szkolnego, dziesięciu miesięcy sukcesów, łatwości w rozwiązywaniu problemów; miło, a zarazem efektywnie i bezpiecznie spędzonego czasu, Pani Dyrektor złożyła też podziękowania rodzicom, którzy nie zapomnieli o szkole nawet w czasie wypoczynku:

  • Panu Dariuszowi Kamińskiemu za zainstalowanie mebli w bibliotece.
  • Państwu Grażynie i Juliuszowi Bartkowskim za transport drewna opałowego z Nowego Miasta Lub.
  • Panu Piotrowi Ostrowskiemu za koszenie trawy.
  • Panu Wojciechowi Fiszerowi za pomoc w koszeniu trawy, cięciu drewna, który też pomaga bardzo dużo Pani Ewie Fiszer. Podziękujmy też Pani Ewie za pięknie przygotowaną szkołę, abyśmy mogli rozpocząć nowy rok szkolny.
  • Państwu Kempińskim za podarowanie sporej ilości książek do biblioteki szkolnej oraz gier do świetlicy.

Następnie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich zebranych do wysłuchania kilku wierszy z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, które deklamowały uczennice z klasy II i IV przygotowane przez Panie Grażynę Ciesielską i Marię Żach.

Gimnazjum w Lidzbarku

1 września 417 uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku, w tym 147 pierwszoklasistów powitało nowy rok szkolny. Po hymnie narodowym i hymnie szkoły nastąpiło powitanie dyrekcji,  nauczycieli, dyrektora ZEASiP Zygmunta Osmańskiego, przewodniczącego rady rodziców, uczniów i ich rodziców. Potem dyrektor szkoły Janusz Ławicki zabrał głos informując uczniów o organizacji roku szkolnego.

Pierwsza część artystyczna apelu była poświęcona rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Były wiersze i piosenki śpiewane przez chór szkolny. Druga część była poświęcona rozpoczęciu roku szkolnego i minionym wakacjom.

SP Lidzbark

„WITAJ SZKOŁO” – to hasło przewodnie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku.

W apelu, który odbył się 1 września wzięli udział zaproszeni goście tj. burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca Burmistrza Janusz Bielecki, przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Lemański, druhna Daniela Gawińska oraz dyrektor szkoły Beata Piątkowska.

Uroczystość przemówieniem rozpoczęli wicedyrektorowie szkoły: wicedyrektor Maria Tonkowicz (w klasach I – III) i Małgorzata Kołomijska – Kaczmarek (w klasach IV – VI), które m.in. przywitały przybyłych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców, a także zwróciły uczniom uwagę na bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Beata Piątkowska, która również w swoim wystąpieniu zwróciła się do zebranych uczniów i nauczycieli, w ciepłych słowach życząc im wytrwałości i sukcesów w podejmowanych działaniach. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do 38 pierwszoklasistów, którzy w tym roku rozpoczęli swoją edukacyjną przygodę w szkole podstawowej.

W drugiej części uczniowie klasy III c i III d pod opieką Aldony Radziejewskiej i Wioletty Roch, a także klasy V a i V b pod kierunkiem Anny Nowakowskiej i Katarzyny Jeziółkowskiej oraz chór szkolny, przygotowany przez Marlenę Komosińską przedstawili część artystyczną, nawiązującą do 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz pożegnania wakacji. W trakcie apelu wszyscy zgromadzeni uczcili minutą ciszy poległych, a przedstawiciele samorządu uczniowskiego zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą zamordowanych nauczycieli.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie z poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy zapoznali ich z planami zajęć oraz salami lekcyjnymi.