Kolejny laureat konkursu „Mój Arsenał”

W ogólnopolskim konkursie „Mój Arsenał” udział wziął uczeń Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie Hubert Florian. Napisał on pracę pt. ,,Gestapo kontra Szare Szeregi”. 4 marca br. został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na uroczyste rozstrzygnięcie zmagań literackich pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.