Kolejny kilometr asfaltu w gminie

Z nowej nawierzchni drogi korzystają już mieszkańcy Biernat. Powstał prawie kilometr nowej asfaltowej drogi łączącej Nick i Biernaty. Inwestycję udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu w wysokości 60% z Funduszu Dróg Samorządowych. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lidzbark w tym przypadku wyniosła blisko 600 tysięcy złotych.