Kolejni sołtysi wybrani

W dalszym ciągu trwają wybory sołeckie na terenie naszej gminy. W Nowym Zieluniu i Tarczynach reelekcja. Odpowiednio na funkcję sołtysa wybrani zostali Anna Szczepańska i Krzysztof Lóźniewski. W Bryńsku mieszkańcy wybrali nowego sołtysa, którym została Kinga Dąbrowska. W Wąpiersku w tej kadencji na sołtysa wybrany został Wojciech Cybulski. Gratulujemy! W tym tygodniu czekają nas jeszcze wybory na Sołtysa i do Rad Sołeckich w Jamielniku i Kotach.