Kolejni liderzy sołectw wybrani

W środę i w czwartek wybrani zostali kolejni sołtysi sołectw Gminy Lidzbark. Mieszkańcy Miłostajek w demokratycznych wyborach zdecydowali, że miejsce Witolda Warmińskiego, który pieczę nad sołectwem pełnił przez 30 lat, przejęła Marta Kalisz.

W Nowym Dworze ponownie sołtysem jednogłośne wybrana została Katarzyna Paradowska.
Wybranym Sołtysom gratulujemy!

W tym tygodniu swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich wybiorą jeszcze mieszkańcy Starego Dłutowa oraz Wawrowa.