Kolejne umowy na wymianę pieców podpisane

W roku 2017 po raz pierwszy w naszej gminie uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark. Wtedy podpisanych zostało 30 umów. W 2018 roku liczba wzrosła do 34.

W wyniku tegorocznego naboru złożonych zostało łącznie 29 wniosków, w tym 15 wniosków na gaz, 3 wnioski na pellet i 11 wniosków na ekogroszek, za łączną kwotę 87 000, 00 zł. Zgodnie z przyjętym w uchwale regulaminem określającym zasady przyznawania dotacji, do kosztów inwestycji zalicza się koszty demontażu palenisk węglowych, koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania oraz koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.

Udzielając dotacji na zmianę systemów grzewczych z węglowego na prekologiczne, gmina realizuje jedno z zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku, w dniu 13 września 2016r., przyczyniające się do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.