Kolejne umowy na wymianę pieców już podpisane

W roku 2017 po raz pierwszy w naszej gminie uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark. Wtedy podpisanych zostało 30 umów. W tym roku liczba wzrosła do 37. 6 czerwca odbyło się ich uroczyste podpisanie.

W wyniku tegorocznego naboru złożonych zostało łącznie 45 wniosków. Jeden wniosek został odrzucony ze względów formalnych, dwa wnioski zostały złożone na jedno zadanie, w związku z czym potraktowano je jako jeden wspólny wniosek, 6 wniosków zostało wycofanych. Ostatecznie do realizacji pozostało 37 wniosków, w tym 20 wniosków na gaz, 5 wniosków na pellet i 12 wniosków na ekogroszek, za łączną kwotę 110 902,89 zł. – Początkowo na realizację zadania przewidziano 50 tys. zł. Ze względu na duże zainteresowanie dotacją zdecydowaliśmy się zwiększyć środki tak, aby skorzystać z niej mogli wszyscy wnioskodawcy. – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Udzielając dotacji na zmianę systemów grzewczych z węglowego na prekologiczne, gmina realizuje jedno z zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku, w dniu 13 września 2016r., przyczyniające się do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.