Kolejne spotkanie UTW

Zapraszamy na kolejne spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbędzie się 8 czerwca o godzinie 17:00 w sali kinowej Domu Kultury. Tematem wykładu będzie samokontrola cukrzycy. Podczas spotkania będzie również możliwość zmierzenia poziomu cukru.