Kolejne dofinansowania dla Lidzbarka

Od 2008 roku Lidzbark należy do Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania Ciechanów. Misją SSS LGD jest m. in. współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się problematyką społeczną, oraz rozwój i promocja gmin wchodzących w skład LGD, wspieranie działalności urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy.

Członkostwo w tej grupie to również szereg finansowych korzyści oraz możliwości uzyskania dofinansowanie do różnego rodzaju projektów. We wtorek, 2 marca Burmistrz Lidzbarka podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie budowy parku rekreacyjno – turystycznego przy ul. Myśliwskiej oraz budowy małej przystani kajakowej nad rzeką Wel. Wartość pierwszego zadania wynosi 157 156,30 zł z czego 99 998 zł to dofinansowanie pozyskane w ramach współpracy z SSS LGD z PROW. W ramach pierwszego projektu powstanie siłownia zewnętrzna, plac zabaw, wiata wypoczynkowa, ścieżki z kostki brukowej, a cały teren zostanie ogrodzony. Na budowę przystani na lidzbarskim bulwarze Lidzbark pozyskał 58 823 zł dofinansowania w ramach z PROW. Dzięki temu powstanie przystań kajakowa, która pozwoli na łagodne wodowanie kajaków, a w pobliżu postawione zostaną również ławeczki. Wartość całego zadania wynosi 92 446,32 zł.