Kolejna edycja konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

zaproszenie do konkursu miasta