Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe

13 grudnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne Kół Gospodyń Wiejskich z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyły cztery koła z Gminy Lidzbark, szeroko omówiony został temat dotyczący zasad powołania koła gospodyń wiejskich oraz uzyskania przez koła środków na działalność statutową, sposobu wypełniania wniosków oraz wymaganych załączników. Było sporo pytań, przede wszystkim o przepisy dotyczące nowych zasad funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich, dotacji celowych na realizację zadań oraz zasad dotyczących ewidencji przychodów i kosztów.  Spotkanie zorganizowano z nastawieniem na pomoc w opracowaniu kompletnych i dobrze przygotowanych wniosków.