Klub Seniora oficjalnie otwarty!

Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie nowo powstałego Parafialnego Klubu Seniora mieszczącego się przy ul. Działdowskiej, w budynku byłej gazowni. Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uruchomiony w naszym mieście przy współpracy Burmistrza Lidzbarka, Parafii pw. św. Wojciecha i Wniebowzięcia N.M.P. w Lidzbarku oraz Caritasu w Działdowie ma na celu aktywizację osób po 60 roku życia. W uroczystości udział wzięli burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, starosta powiatu działdowskiego Marian Janicki, dyrektor Działdowskiego Centrum „CARITAS” ks. Robert Fabian, Dyrektor CARITAS Diecezji Toruńskiej ks. prał. Daniel Adamowicz, Ksiądz Dziekan Dekanatu Lidzbarskiego ks. kan. Marian Wiśniewski, Proboszcz parafii św. Wojciecha – ks. kan. Stanisław Grzywacz. Duże zainteresowanie zajęciami potwierdza, że takie miejsce było w Lidzbarku potrzebne. Jak wspomniał na otwarciu burmistrz Maciej Sitarek, gminie udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 220 tys. zł. z programu „Senior WIGOR”. Dzięki temu jeszcze w tym roku w budynku Klubu wyremontowana zostanie reszta pomieszczeń oraz zainstalowana zostanie winda ułatwiająca poruszanie się po budynku.