KGW Bryńsk dostało się do II etapu Ogólnopolskiego Festiwalu „Polska od Kuchni”

Koło Gospodyń Wiejskich w Bryńsku powstało w 2015 roku . W 2018 roku wykonany przez Koło Gospodyń pasztet wielkanocny zdobył pierwsze miejsce na „Jarmarku Wielkanocnym” organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ciechanów. Członkowie angażują się w wiele prac społecznych na terenie sołectwa miedzy innymi w akcje „Czysta zagroda” – sprzątanie sołectwa Bryńsk, „Dzień rodziny” – piknik rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka, „Ferie zimowe dla dzieci” – wspólna inicjatywa Koła i SP w Bryńsku w celu zapewnienia aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas zimowej przerwy w nauce. Dużym przedsięwzięciem Koła Gospodyń w Bryńsku jest organizacja corocznego trzydniowego pikniku rodzinnego pod nazwą „Dni Lasu” podczas którego odbywa się lokalny „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich”.