Kamieniczki secesyjne z przełomu XIX i XX w.

Skutkiem  działań wojennych z 1939 r.  było zniszczenie 75 % zabudowy miejskiej (szczególnie centrum miasta). Część zniszczeń dokonał hitlerowski okupant zacierając ślady polskości. Najwięcej zniszczeń powstało jednak w styczniu 1945 r., w czasie przemarszu przez Lidzbark Armii Czerwonej. Zburzona została prawie cała północna pierzeja rynkowa. Ocalał z niej tylko jeden budynek u wylotu ul. Zamkowej. Cztery budynki ocalały w pierzei południowej, a jeden w pierzei wschodniej Rynku. Prawie w całości (zburzony został tylko jeden narożny budynek u wylotu ul. Krótkiej) zachowała się tylko pierzeja zachodnia i tylko ona świadczyć może o urodzie dawnego Rynku. Mimo tych zniszczeń stary układ przestrzenny miasta pozostał nadal czytelny. Rynek został odbudowany w latach 60.