Zespół Szkół w Lidzbarku ma 50 lat

Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji 9.11.2015, oprócz spotkań absolwentów
i byłych pracowników szkoły, odbył się Dzień Patrona. 10.11.2015 miały miejsce uroczystości jubileuszowe. Rozpoczęły się one mszą świętą odprawioną przez ks. biskupa Józefa Szamockiego w kościele pw. św. Wojciecha w Lidzbarku. Wszyscy uczestnicy przeszli w uroczystym przemarszu do szkoły. Uczniowie Aleksandra Roch i Jarosław Leźnicki w imieniu całej społeczności szkolnej przywitali przedstawicieli władz województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu, miasta, księży, czynnych i emerytowanych pracowników szkoły, dyrektorów placówek, przedsiębiorstw. Została odsłonięta pamiątkowa tablica wykonana przez absolwenta szkoły pana Karola Kraszewskiego. Następnie głos zabrał dyrektor ZS pan Andrzej Piątkowski, który przybliżył gościom historię szkoły, dane statystyczne dotyczące absolwentów i pracowników szkoły. Podczas tego ważnego wydarzenia odbyło się także ślubowanie klas pierwszych. Całej uroczystości przyświecały słowa Szanujmy wspomnienia… Nawiązując do tego motywu, uczniowie wraz z  rodzicami
i nauczycielami zaprezentowali mini lekcję poezji poświęconą wspomnieniom. Podczas deklamowania wierszy, słuchania muzyki, śpiewania piosenek zaproszeni goście mogli przypomnieć sobie minione chwile oglądając prezentację Życie szkoły dawniej i dziś
w fotografii.
Na zakończenie dyrektor szkoły szczególnie podziękował wszystkim pracownikom emerytowanym, którzy tworzyli historię tej szkoły.
Z okazji jubileuszu goście otrzymali pamiątkowe medale i publikację o szkole. Uczestnicy uroczystości podpisali się również na pamiątkowym folderze.