Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Weroniki Płocharskiej

Mieszkanka naszej gminy Weronika Płocharska rod. Smyczyńska córka Antoniego  i Marianny, urodziła się 100 lat temu 5 lutego 1915 r. Świerszczynkach w gminie Łaszewo.

30 marca 1934 r. w Lidzbarku zawarła związek małżeński z Czesławem Płocharskim. Dostojna jubilatka wychowała 7 dzieci, doczekała się wnucząt i prawnucząt. W 1986 r. po pięćdziesięciu dwóch latach małżeństwa owdowiała.

Życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i w otoczeniu bliskich i znajomych złożyli również przedstawiciele gminy Lidzbark, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Goszka, przekazując dostojnej jubilatce okolicznościowy list gratulacyjny, kwiaty i kosz smakołyków. Naszą stulatkę uhonorowała także gratulacjami na piśmie Pani Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz.

Dla Pani Weroniki przybycie tak wielu gości było miłym zaskoczeniem, a zarazem wielkim przeżyciem. Była bardzo wzruszona i niezwykle ożywiona.

My również dołączamy się do życzeń zdrowia, opieki Bożej na dalsze lata życia i szczęścia w otoczeniu rodziny.

DSC_3421_m