Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

ul. Nowa 10
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 11 50
Dyrektor – Janusz Ławicki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jeleńska 26
13-230 Lidzbark
tel/fax (23) 696 15 06
e-mail: mopslidzbark@wp.pl
Dyrektor MOPS – Anna Dziombowska

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Leśniczówka 1
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 12 62
e-mail: mosir1lidzbark@op.pl
Dyrektor MOSiR – Krzysztof Kopowski

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Zamkowa 2
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 11 41
Dyrektor MGBP – Edyta Marszak

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Sądowa 23
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 13 79
e-mail: info@mgoklidzbark.pl
Dyrektor MGOK – Marlena Komosińska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wąpiersku

Wąpiersk
13-230 Lidzbark
tel. (23) 698 10 85
Dyrektor – Piotr Kościński

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Jeleńska 26
13-230 Lidzbark
tel. 23 696 15 06
Kierownik ŚDS – Anna Kopiczyńska

Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Lidzbarku

Dzienny Dom „Senior-Wigor”
ul. Działdowska 10 A
13-230 Lidzbark

p.o. Kierownika – Iwona Bartkowska-Muzal

Żłobek Miejski

ul. Zieluńska 7
13-230 Lidzbark
tel. (23)  6961519
e-mail: zlobek@lidzbark.pl
Dyrektor Żłobka – Anna Nowakowska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 15 71
(23) 696 14 25
Prezes Sp. z o. o. – Piotr Karski

Przedszkole Miejskie w Lidzbarku

ul. Akacjowa 19
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 15 54
Dyrektor – Dorota Waleśkiewicz

plidzbark.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie

13-203 Dłutowo
tel. (23) 698 20 83
Dyrektor – Andrzej Stolarski

Szkoła Podstawowa w Bryńsku

Bryńsk
13-230 Lidzbark
tel. (23) 698 36 16
Dyrektor – Iwona Strungowska

Szkoła Podstawowa w Kiełpinach

Kiełpiny
13-230 Lidzbark
tel. (23) 698 11 23
Dyrektor – Gabriela Marcinkowska

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 15 27
Dyrektor – Beata Piątkowska

Szkoła Podstawowa w Słupie

Słup
13-230 Lidzbark
tel. (23) 696 11 26
Dyrektor – Beata Kozłowska

Centrum Usług Wspólnych

ul. Jeleńska 38
13 – 230 Lidzbark
tel. (23) 696 28 11
(23) 696 30 31