„Jan Paweł II – Patron Rodziny” – obchody XV Dnia Papieskiego

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” – nauczał Święty Jan Paweł II. 

16 października tego roku obchodziliśmy XV już rocznicę wyboru papieża Polaka. Z tej własnie okazji w niedzielę, 25 października, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wojciecha w Lidzbarku, odbył się uroczysty program artystyczny pod tytułem „Koncert Papieski. Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

Wydarzenie dedykowane pamięci polskiego świętego składało się z części muzycznej, podczas której wykonane zostały ulubione przez papieża pieśni i piosenki religijne oraz partii literackiej, jaka przyniosła wspomnienie licznych anegdot związanych z barwnym życiem Jana Pawła II. Podniosły i wzruszający nastrój „Koncertu Papieskiego” był dobrze przyjęty przez publiczność szczelnie wypełniającą wnętrze lidzbarskiego „starego kościoła”.

Poszczególne odsłony wydarzenia nagradzane były brawami. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku współtworzył program tego ważnego w kalendarzu dnia.

Piątkowy poranek w Starym Dłutowie, 16 października został poświęcony osobie świętego Jana Pawła II. Msza święta oraz akademia przygotowana przez uczniów szkoły w Dłutowie pod kierunkiem katechetki Teresy Rajchel, polonistki Jolanty Cichockiej i nauczyciela sztuki Marii Przybysz- Giżyńskiej w Starym Dłutowie, była okazją do dziękczynienia Bogu za nasze rodziny, za każdą rodzinę, a także za życie i posługę papieża Jana Pawła II. Przeżywaliśmy to spotkanie w łączności z Nim upamiętniając Jego pontyfikat i przypominając to, czego nauczał.
Temat rodziny zawsze był dla Jana Pawła II bardzo ważny. Podkreślał, że bez rodziny człowiek jest „ubogi w swoim człowieczeństwie”, rodzina powinna być dla każdego człowieka pierwszą szkołą miłości, przebaczenia i wiary. Podczas uroczystości przypomniano słowa dotyczące rodziny, sakramentalnego małżeństwa, a także troski o dzieci, które święty Jan Paweł II wypowiedział w swoich homiliach, podczas audiencji, pielgrzymek i różnych spotkań   rodzinami na całym świecie. Można było usłyszeć teksty wypowiadane przez samego papieża, a także obejrzeć prezentację poświęconą Jego osobie i nauczaniu na temat rodziny. Wystąpieniu dzieci i młodzieży towarzyszyły piękne pieśni i piosenki.

Na zakończenie ksiądz proboszcz serdecznie podziękował artystom za piękny występ oraz za dekorację.

 

W SP w Bryńsku natomiast, część artystyczna zorganizowana z okazji Dnia Papieża Jana Pawła II, którą przedstawili uczniowie klasy IV, a przygotowały panie katechetki odbyła się 19 października. Nauka, którą głosił nasz wielki rodak jest wciąż aktualna i pobudza nasze serca. W „Liście do dzieci” papież pisał:
”Człowiek  nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego. Ale, żeby prawdziwie miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że Bóg go miłuje. BÓG WAS MIŁUJE DROGIE DZIECI.”
Pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy Dziećmi Boga.