Intronizacja Króla Kurkowego

Wiwat Król! Takim okrzykiem, w piątek, 20 stycznia, w dniu Świętego Sebastiana, patrona Kurkowych Bractw Strzeleckich, bracia kurkowi przywitali Nowego Króla Okręgu Pomorskiego. Uroczystość Intronizacji odbyła się podczas mszy świętej w kościele p. w. Św. Wojciecha, w której udział wzięły bractwa kurkowe z regionu pomorskiego. Po odprawionej mszy nastąpiło oficjalne odczytanie aktu Intronizacji oraz przekazanie insygniów władzy królewskiej przez zawieszenie na piersi Króla Łańcucha Królewskiego, którym został Lech Trzciński z Tczewa. Po odebraniu ślubowania Król Okręgu w asyście władz samorządowych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku oraz pocztów sztandarowych Sióstr i Braci Kurkowych przeszedł korowodzie ulicami naszego miasta. Z tej okazji, wszystkim uczestnikom wręczone zostały przygotowane specjalnie na tę okazję pamiątkowe medale. W przyszłym roku uroczystość Intronizacji odbędzie się w Tczewie.