Internet w każdym domu staje się rzeczywistością

Obecnie dostęp do szybkiego Internetu w województwie mają głównie mieszkańcy większych miast. Na pozostałych terenach, głównie wiejskich, jest on ograniczony z przyczyn technicznych i finansowych. W efekcie ponad połowa mieszkańców nie ma szansy skorzystania z możliwości, jakie daje Internet. Dzięki realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” zmieni się to radykalnie.

Nie tylko od operatorów lokalnych zależy na jakim obszarze wybudują sieć „ostatniej mili” tj., przyłącze szybkiego Internetu prosto do naszych domów. Mieszkańcy województwa mają na to ogromny wpływ, mogą „oznaczyć się” na specjalnej stronie chceinternet.pl i wskazać obszar zapotrzebowania na sieć. Zgłoszenia można dokonać w prosty sposób:

1. Wejdź na stronę http://chceinternet.pl/
2. Przejdź do zakładki OZNACZ SIĘ
3. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy
4. Potwierdź zgłoszenie z wiadomości e-mail.

Można również wypełnić ulotkę i pozostawić w specjalnej skrzynce chceinternet.pl umiejscowionej w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Ulotkę można również wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Chceinternet.pl jest prostą, lecz przy tym niebywale istotną inicjatywą. Wskazanie operatorom telekomunikacyjnym lokalizacji gdzie nie ma Internetu, lub jest on słabej jakości, stanowić będzie sygnał zachęcający do budowy przez nich dostępowej tzw. „ostatniej mili” w danej lokalizacji. Im więcej osób zgłosi zapotrzebowanie, tym internetowa mapa „potrzeb” dostępu do sieci szybkiego Internetu będzie dokładniejsza.