Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą uzyskania dofinansowania i do składania wniosków w ramach poszczególnych działań. Wszystkie informacje o aktualnych naborach dostępne są na stronie internetowej http://wfosigw.olsztyn.pl/poradnik-beneficjenta/.Dodatkowo zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania do Państwa jednostek podległych oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji o możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne w ramach programów „Czyste powietrze”, „ Moja woda” oraz „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”.W przypadku potrzeby konsultacji merytorycznych w zakresie przygotowania projektów możecie Państwo skorzystać ze wsparcia ekspertów WFOŚiGW w Olsztynie zaangażowanych w projekt doradztwa energetycznego realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.W przypadku pytań, proszę o kontakt pod numerami telefonu 0-89 522 02 79/78/08/05.Z wyrazami szacunku

Załączniki:

Oferta-8

Ulotka WFOŚIGW w Olsztynie

Ochrona powierzchni ziemi -Usuwanie azbestu