Informacja o wyborze LSR

W dniach 9 listopada 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły 32 wnioski. Miło nam poinformować>
Beneficjentów pomocy oraz naszych partnerów, że Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna> Grupa Działania znalazła się na trzecim miejscu listy rankingowej. O konkursach i innych przedsięwzięciach w ramach programu będziemy na
bieżąco informować zarówno potencjalnych Wnioskodawców, odbiorców> pomocy jak i społeczeństwo obszaru LGD. Przyjęty do realizacji LSR na lata 2014> – 2020 jest opublikowany na stronie www.ssslgd.pl