Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży działek budowlanych, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul.St. Batorego i K .Jagiellonczyka w Lidzbarku

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży działek budowlanych, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul.St.Batorego i K.Jagiellonczyka w Lidzbarku

INFORMACJA

BURMISTRZA LIDZBARKA

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2014r., poz.581 z późn. zm.), Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 1 m.Lidzbark, przy ulicy Stefana Batorego i Kazimierza Jagiellończyka, zapisane w księdze wieczystej KW EL1D/00016091/1, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

1)    Działka – nr  3/2  o  powierzchni –  0,1445ha

CENA –        58.500,-zł (netto)                WADIUM –  5.850,-zł

2)    Działka – nr  3/3  o powierzchni 0,1457 ha

CENA –        59.000,-zł (netto)                WADIUM –   5.900,-zł

3)    Działka – nr  3/4  o powierzchni 0,1227 ha

CENA –        49.900,-zł (netto)                 WADIUM –   4.990,-zł

4)    Działka – nr  3/5  o powierzchni 0,1232 ha

CENA –        50.000,-zł (netto)                WADIUM –   5.000,-zł

5)    Działka – nr  3/6  o powierzchni 0,1238 ha

CENA –        50.300,-zł (netto)                WADIUM –   5.030,-zł

6)    Działka – nr  3/7  o powierzchni 0,1244 ha

CENA –        50.500,-zł (netto)                WADIUM –   5.050,-zł

7)    Działka – nr  3/8  o powierzchni 0,1250ha

CENA –        50.800,-zł (netto)                WADIUM –   5.080,-zł

8)    Działka – nr  3/9  o powierzchni 0,1347 ha

CENA –        54.600,-zł (netto)                WADIUM –   5.460,-zł

9)    Działka – nr  3/10  o powierzchni 0,1109 ha

CENA –        45.200,-zł (netto)                WADIUM –   4.520,-zł

10)    Działka – nr  3/16  o powierzchni 0,1225 ha

CENA –        49.800,-zł (netto)                WADIUM –   4.980,-zł

11)    Działka – nr  3/21  o powierzchni 0,2166 ha

CENA –        87.100,-zł (netto)                WADIUM –   8.710,-zł

 

Wykaz nieruchomości Nr 10/2015 został wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku     w siedzibie budynku, oraz w mieście  na okres 21 dni tj.  w terminie  od 25.03.2015r. do 15.04.2015r.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 06.05.2015r.

 

Po tym terminie ogłoszony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

BURMISTRZ  LIDZBARKA

                                                                                                                                       Maciej Sitarek