Informacja o przeznaczeniu do najmu nieruchomości lokalowej przy ul.Działdowskiej 10A w Lidzbarku

INFORMACJA

BURMISTRZA LIDZBARKA

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz.518 z późn. zm,) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż została przeznaczona do wynajmu następująca nieruchomość lokalowa:

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 134,76 m2 składający się z pięciu pomieszczeń o łącznej pow. 82,92 m2  i dwóch łazienek o łącznej pow. 12,61 m2, oraz dwóch korytarzy z przedsionkiem o łącznej powierzchni 39,23 m2 , znajdujący się na parterze wysokim budynku administracyjno-socjalnego przy ulicy Działdowskiej 10A w Lidzbarku, usytuowanym na działce nr 400/3 w obrębie 3 m. Lidzbark, zapisanej w KW EL1D/00022547/8, najem lokalu do trzech lat – na prowadzenie przez Działdowskie Centrum „Caritas” im. Abp.A.J.Nowowiejskiego z siedzibą w Działdowie przy ul.Księżodworskiej 23, projektu „Parafialny Klub Seniora”. Czynsz miesięczny 280,-zł brutto.

Wykaz nieruchomości Nr 20/2015 został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku na okres 21 dni tj. w terminie  od 01.09.2015r. do 22.09.2015r.

 

BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek