Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowych na terenie miasta Lidzbark pod pojemniki na zbiórkę odzieży używanej

INFORMACJA

BURMISTRZA LIDZBARKA

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz.518 z późn. zm,) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż zostały przeznaczone do dzierżawy następujące nieruchomości gruntowe:

nieruchomości gruntowe położone na terenie miasta Lidzbarka o łącznej powierzchni 0,0015ha, stanowiące część działek: w Obrębie 2, nr nr: 285; 1016/5; 871; 1065; 956/1; 1278; 573; 610/1i w Obrębie 3 nr nr : 387; 541; 635; 521/22; 640; 414/9 oraz w Obrębie 4 nr 97,
z przeznaczeniem na usytuowanie 15 sztuk pojemników metalowych na zbiórkę odzieży używanej  i innych tekstylii gospodarczych – dzierżawa gruntu do trzech lat, , Czynsz miesięczny 525,-zł plus obowiązujący podatek VAT.

Wykaz nieruchomości Nr 19/2015 został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku na okres 21 dni tj. w terminie  od 01.09.2015r. do 22.09.2015r.

 

BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek