Informacja Burmistrza Lidzbarka w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszana kandydatów na ławników

informacja Burmistrza Lidzbarka w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszana kandydatów na ławników

Skan_001