III Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich „Lidzbarskie Spotkania z Teatrem”

W niedzielę, 19 listopada lidzbarski ośrodek kultury już po raz trzeci gościł amatorskie grupy teatralne z całej Polski, które przybyły aby wziąć udział „Lidzbarskich Spotkaniach z Teatrem”.

Podczas jednodniowego przeglądu na scenie Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku zaprezentowało się dziesięć formacji teatralnych (m.in. z Nidzicy, Lidzbarka, Łap, Gniewina Sokołowa Podlaskiego i Dywit) w trzech kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli).

Część otwartą dla licznie przybyłej tego dnia publiczności poprzedzały warsztaty teatralne przeprowadzone przez twórców znanej w Polsce lubelskiej grupy Poławiacze Pereł Improv Teatr. Warsztatowe preludium (głównie dzięki swobodnej atmosferze w jakiej się odbyło) spełniło cel integracji aktorów oraz przygotowania ich do całodziennych twórczych zmagań.

Zaprezentowane spektakle odznaczały się różnorodną tematyką i poetyką – od monodramu, przez seanse literackie, po skecze kabaretowe. Wyróżniającą się cechą (już pozateatralną) wielu przedstawień była żywotna obecność w ich warstwie treściowej tekstów polskiej literatury romantycznej – w najpełniejszym artystycznie wyrazie doszła ona do głosu w spektaklu „Z pieśni wzięte” teatru „Kaprys” z Łap (przedstawienie nagrodzone pierwszym miejscem w kategorii teatrów młodzieżowych).

Poniżej pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych spektakli podczas III Ogółnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich „Lidzbarskie Spotkania z Teatrem”:

Teatry dziecięce:

wyróżnienie: Grupa „Triko” (Lidzbark)

Teatry młodzieżowe:

1. miejsce: „Kaprys” (Łapy)
2. miejsce: „Bravo” (Dywity)
3. miejsce: „Amator” (Gniewino)

W tej kategorii wyróżnienia przyznano dla grup: „Kolej-na” (Sokołów Podlaski), „Leśni Skauci” (Leśnice), Dernier (Nidzica), „Drako” (Lidzbark).

Teatry dorosłe:

1. miejsce: „Teatr Pod Wieżą” (Gniewino)
2. miejsce: „Alebabki” (Gniewino)

Zarówno zainteresowanie publiczności jak i aktorów „Lidzbarskimi Spotkaniami z Teatrem” potwierdza trafność formuły wydarzenia, które powróci w przyszłym roku.