II spotkanie Rady Ekspertów

Głównymi tematami ostatniego spotkania Rady Ekspertów był problem targowiska miejskiego oraz jego funkcjonowania i wykorzystania, a także kwestia zagospodarowania budynku po byłej gazowni. Na spotkaniu nie dokonano jeszcze wyboru organów statutowych.

Rada Ekspertów II