Grand Prix dla lidzbarskiej orkiestry

V Piknik Strażackich Orkiestr Dętych odbył się w Żurominie w niedzielę 26 czerwca. W pikniku wzięło udział 13 orkiestr: orkiestra z Bieżunia, Lutocina, Poniatowa, Zielunia, Zielonej, Zawidza, Szczutowa, Szreńska, Łukomi, Żuromina, Sierpca, Lidzbarka i Strzegowa. Piknik rozpoczął się przed godziną 13, paradnym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Wszystkie orkiestry spotkały się w Parku i zagrały razem. Potem nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy. Orkiestry przywitał Włodzimierz Wiśniewski organizator pikniku. Głos zabrali również starosta Jerzy Rzymowski, burmistrz Żuromina Aneta Goliat, poseł Robert Kołakowski. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Prezes Zarządu Powiatowego OSP Zbigniew Włocki. Każda z zaproszonych orkiestr wykonała wybrane przez siebie 3 utwory. Orkiestry otrzymały pamiątkowe puchary. Lidzbarska orkiestra otrzymała Grand Prix Pikniku, ufundowane przez Włodzimierza Wiśniewskiego.