Baszta zamkowa i resztki murów obronnych z XV są najstarszym zachowanym zabytkiem. Jej obecny kształt i funkcje różnią się od pierwotnej. Wieża powstała w 1405 roku wraz z murami okalającymi miasto. Pełniła wówczas funkcję baszty lub mieszkalnej wieży obronnej. Wzniesiono ją na planie zbliżonym do kwadratu z muru kamienno – ceglanego na kamiennych fundamentach. W późniejszych latach wieża uległa poważnemu zniszczeniu. Po roku 1766 na bazie ocalałych fundamentów , piwnicy oraz muru północnego i wschodniego, obiekt odbudowano przeznaczając go na cele mieszkalne. Dokonano wtedy znacznych zmian w istniejącej już konstrukcji, między innymi zamurowano pierwotne otwory w murach, opłaszczowano jedną ze ścian oraz wstawiono ściany działowe. Całość natomiast pokryto dachem mansardowym i otynkowano. W XIX wieku przeprowadzono kolejny remont budynku, wówczas zamurowano kilka otworów okiennych, uzupełniono tynki na ścianach zewnętrznych i otynkowano wewnętrzne ściany. Z pierwotnej wieży do dziś zachowały się kamienne fundamenty, piwnice oraz ściana północna i wschodnia. W murach znajdują się zamurowane otwory z początku XV wieku. Dziś w dawnej wieży, baszcie mieści się biblioteka miejska.