Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy

Siedziba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego:

Czarny Bryńsk 1
87-320 Górzno
tel. 56 49 45 814 lub 23 69 83 524
fax: 56 62 17 310

park@pkgorzno.strefa.pl

www.facebook.com/GorznienskoLidzbarskiParkKrajobrazowy

http://www.glpk.vot.pl/