Godzina W – syreny

KOMUNIKAT BURMISTRZA LIDZBARKA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/13 z dnia 11 lutego 2013 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przeprowadzenia treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, informuję, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu
1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17.00 na terenie Miasta i Gminy Lidzbark nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).