Godni Naśladowania Powiatu Działdowskiego

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego po raz kolejny wręczyła wyróżnienia Godni Naśladowania Powiatu Działdowskiego.

Godną Naśladowania Organizacją Powiatu Działdowskiego zostało również Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku:

 – To nie jest wyróżnienie, to jest zobowiązanie. Nasza organizacja jest od 2000 roku zaangażowana w ruch społeczny i historyczny, w krzewienie patriotyzmu i jednocześnie bardzo ścisła współpraca z młodzieżą i organizacjami typu harcerskich. Nasza działalność jest ukierunkowana na te społeczne działania – dodają Krzysztof Główczyński i Józef Sobiesierski z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Lidzbarku.

Godna Naśladowania Działaczka Społeczna Powiatu Działdowskiego została Władysława Kossakowska, Prezes Stowarzyszenia Pogodna Jesień. Za swoja działalność wyróżnienia otrzymało także Koło Gospodyń Wiejskich w Bryńsku.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na toasty i tradycyjny bal dla wszystkich zaproszonych gości.

MO