Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

1 kwietnia w budynku OSP w Lidzbarku odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie udział wzięło 17 osób z trzech kategorii wiekowych. Komisja w składzie: mł. bryg. PSP Działdowo Leszek Góralski, komendant miejsko – gminny związku OSP Stanisław Machujski oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy, Maria Szlom wyłonili zwycięzców poszczególnych grup wiekowych:

Grupa I – szkoły podstawowe:
I miejsce – Maksymilian Zawadzki
II miejsce – Oliwia Antkiewicz
III miejsce – Agnieszka Giesek

Grupa II – gimnazja:
I miejsce – Robert Karbowski
II miejsce – Patryk Szmyt
III miejsce – Karol Sternicki

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Adam Osowski
II miejsce – Daniel Szostkowski
III miejsce – Przemysław Zalewski

Za swoje osiągnięcia, uczestnicy otrzymali od Burmistrza Lidzbarka drobne upominki. Burmistrz Maciej Sitarek podziękował nie tylko uczestnikom Turnieju ale również ich opiekunom, za swój wkład oraz przygotowanie uczestników do konkursu.
15 kwietnia w Księżym Dworze laureaci reprezentować będą naszą gminę na powiatowym etapie konkursu.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej