Gmina Lidzbark „Samorządowym Liderem Edukacji 2017”

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku na zaproszenie burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka odbyło się noworoczne spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych gminy Lidzbark. W spotkaniu obok przedstawicieli gminnych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli udział wzięła Skarbnik Miasta i Gminy Gabriela Sadowska oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych Judyta Bagniewska.

Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę i przekazania dyrektorom certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji 2017”, którym gmina została wyróżniona w VII edycji ogólnopolskiego konkursu. Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji. Oficjalne wyniki ogłoszono w grudniu podczas sobotniej gali w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – Nasza gmina po raz kolejny została doceniona. Podczas certyfikacji były brane pod uwagę obiektywne dane, więc to, że jesteśmy efektywni i obowiązki ustawowe uzupełniamy oryginalnymi pomysłami oświatowymi nie jest jedynie opinią. Dowodzą tego nie tylko wyróżnienia, ale przede wszystkim faktycznie realizowana polityka oświatowa. Znalezienie się w gronie najlepszych samorządów w Polsce daje nam wiele satysfakcji – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Podczas spotkanie zaprezentowane zostały także zadania inwestycyjne dotyczące oświaty na rok 2018. W tym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa na budowę sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Słupie, Wąpiersku, Bryńsku oraz wyczekiwana przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kiełpinach. Za blisko 150 tysięcy zagospodarowany zostanie teren przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz za niemalże 50 tysięcy złotych utworzony plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów. W tym roku również Szkoła Podstawowa w Kiełpinach i Szkoła Podstawowa w Słupie doczekają się realizacji bardzo dużej inwestycji jaką jest  poprawa efektywności energetycznej budynków. Przy najnowszej placówce oświatowej w gminie jaką jest żłobek przebudowany zostanie wjazd i utworzony parking. Plany na 2018 rok są ambitne i już zaawansowane.